Grosfeld Regie

Met plezier hard werken geeft het beste resultaat 

AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Welke persoonsgegevens verwerkt Grosfeld Regie?

  • Persoons-, en adresgegevens (voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, mobiele telefoon, e-mailadres, geslacht)
  • Cursusgegevens (welke cursus, datum aanmelding, reservelijst ja/nee, tweede keus ja/nee, afgezegd ja/nee)
  • Betalingsgegevens (betalingswijze, te betalen bedrag, betaald bedrag, terugbetaald ja/nee)


Met welk specifieke doel verwerkt Grosfeld Regie de gegevens?

  • Voor de administratie (wie doet welke cursus, is de cursus vol, heeft iedereen betaald, mailen wanneer een cursus begint, mailen van lesinhoud)

Hoelang bewaar ik je gegevens.
  • Bij aanvang van een training zal ik je vragen of ik je gegevens mag bewaren. Geef je daarvoor geen toestemming zal ik alles verwijderen zodra aan alle verplichten beiderzijds zijn voldaan.
  • De gegevens die nodig zijn voor de belasting met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar moet ik bewaren en zal ik enkel ter beschikking houden voor rechthebbende.

Mijn gegevens bewaar ik op een eigen locatie en is voor niemand toegankelijk.